Bielitz-Biala, Polenul. Żywiecka 71

Klinika Galena

  • Usunięcie guza powieki bez plastyki powiek von 89 €
  • Usunięcie guza powieki z plastyką powiek von 332 €
  • Operacja usunięcia guza ślinianki von 443 €
  • Wycięcie raka skóry z przeszczepem skóry von 222 €
  • Augenärztliche Beratung zadzwoń
  • HNO-Beratung zadzwoń
  • Dermatologische Beratung zadzwoń
Weitere Ergebnisse anzeigen