Komórki macierzyste in Polen

leczenie komórkami macierzystymi, terapia komórkami macierzystymi, stymulowanie regeneracji komórkami macierzystymi w systemie Lipogems mehr »

Filter:
Mosina, Polen ul. Wawrzyniaka 13

MedicaLaser

  • Podanie komórek macierzystych do stawu skokowego von 671 €
  • Podanie komórek macierzystych do stawu biodrowego von 2 082 €
  • Podanie komórek macierzystych do stawu kolanowego von 671 €
  • Podanie komórek macierzystych do stawu barkowego 2 313 €
  • Orthopädische Beratung  40 €